Rapporten bringer tall fra en landsomfattende undersøkelse av salgshusflidens utbredelse og omfang høsten 1988. Tallene er fordelt på landsdeler, på type produksjon og etter om produsenten er fritids- deltids- eller heltidsprodusent. Det er også foretatt registreringer av sysselsetting innenfor husflidsinspirert industri. Distriktskonsulentene for husflidssaker har vært Østlandsforsknings informanter i forbindelse med registreringsarbeidet.

Bestill rapport

Salgshusflid i Norge. En kartlegging basert på opplysninger fra distriktskonsulentene for husflid. | (rapportnr. 198907)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X