Salgshusflid i Norge. En kartlegging basert på opplysninger fra distriktskonsulentene for husflid.

Rapporten bringer tall fra en landsomfattende undersøkelse av salgshusflidens utbredelse og omfang høsten 1988. Tallene er fordelt på landsdeler, på type produksjon og etter om produsenten er fritids- deltids- eller heltidsprodusent. Det er også foretatt registreringer av sysselsetting innenfor husflidsinspirert industri. Distriktskonsulentene for husflidssaker har vært Østlandsforsknings informanter i forbindelse med registreringsarbeidet.