Problemnotatet drøfter hvordan kirkens sosialtjeneste kan arbeide videre med å få markert sin kirkelige tilknytning.

Bestill rapport

Kirkens sosialtjeneste som kirkelig kompetansesenter? Forprosjekt | (rapportnr. 198910.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X