Tellef Raustøl

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Tellef Raustøl har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Avvikling av HVPU:

På bakgrunn av erfaringer fra fem forsøkskommuner viser vi hvordan kommunene kan arbeide når de skal overta ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede

1988/12.04

I Vang kommune ahr innføring av døgnservice bidratt til "Ekteskap" mellom hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. I et forsøksprosjekt fra 1987-88 er en slik integrert modell "Vangsmodellen" utprøvd. Erfaringene fra prosjektet foreligger i denne rapporten.