Avvikling av HVPU:

På bakgrunn av erfaringer fra fem forsøkskommuner viser vi hvordan kommunene kan arbeide når de skal overta ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede