På bakgrunn av erfaringer fra fem forsøkskommuner viser vi hvordan kommunene kan arbeide når de skal overta ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede

Bestill rapport

Avvikling av HVPU: | (rapportnr. 198825)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X