Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til husstander i Dovre, og omfatter spørsmål om husstanden: bolig, omsorgsoppgaver, økonomi og trivsel. I tillegg tar undersøkelsen opp husstandenes syn på helsepronblemer, helsegoder og helsefremmende tiltak. Undersøkelsen inngår som del av grunnlagsmaterialet for et prosjekt i forebyggende helsearbeid.

Bestill rapport

Slik vi ser det……. helse og sosiale forhold i Dovre slik husstandene selv ser det. | (rapportnr. 198824)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X