Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til husstander i Dovre, og omfatter spørsmål om husstanden: bolig, omsorgsoppgaver, økonomi og trivsel. I tillegg tar undersøkelsen opp husstandenes syn på helsepronblemer, helsegoder og helsefremmende tiltak. Undersøkelsen inngår som del av grunnlagsmaterialet for et prosjekt i forebyggende helsearbeid.

Bestill rapport

Slik vi ser det……. helse og sosiale forhold i Dovre slik husstandene selv ser det. | (rapportnr. 198824)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X