I prosjektet er det utviklet en modell for hvordan kommunene bør arbeide med utbedring av eldres boliger. Modellen er utarbeidet utfra praktiske erfaringer med boligutbedring for eldre i Vestre Slidre kommune

Bestill rapport

Utbedring av eldres boliger – kommunalt ansvar eller privat forpliktelse? | (rapportnr. 198823)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X