Notatet beskriver resultatet av et internt utviklingsprosjekt hvor siktemålet var å komme fram til et system for kvalitetsstyring i Østlandsforskning. De rutinger og normer som er beskrevet skal forstås som retningslinjer for kontinuerlig kvalitetsforbedring i instituttet-. Den overordnede hensikt er å øke instituttets kompetanse og konkurranseevne i forskningsmarkedet.

Bestill rapport

Retningslinjer for kvalitetsforbedring i Østlandsforskning | (rapportnr. 199342 intern)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X