Retningslinjer for kvalitetsforbedring i Østlandsforskning

Notatet beskriver resultatet av et internt utviklingsprosjekt hvor siktemålet var å komme fram til et system for kvalitetsstyring i Østlandsforskning. De rutinger og normer som er beskrevet skal forstås som retningslinjer for kontinuerlig kvalitetsforbedring i instituttet-. Den overordnede hensikt er å øke instituttets kompetanse og konkurranseevne i forskningsmarkedet.

Høyere utdanning i innlandet

Høyere utdanning i Hedmark og Oppland vurderes med hensyn til framtidig organisering og styring. Det foreslås et høyskolesystem for innlandet med bl.a. færre høyskoler og større fagmiljøer.

Den vidaregåande skolen som kunnskapssenter. Forprosjektrapport.

Rapporten tar utgangspunkt i dei nye utfordringane dei vidaregåande skolane står overfor som regionale kunnskapssenter. Vi skisserer noen sentrale problemstillingar som vi vil arbeide vidare med i eit hovudprosjekt. Rapporten inneheld elles ein oversikt over samarbeidstiltak mellom vidaregåande skolar og lokal samfunnet rundt om i landet. Forskningslitteratur, vidare planar.

Gir OL utvikling? Utviklingstendenser, organisering og strategier.

Det gis en gjennomgang av utviklingen i ulike sektorer som følge av OL, herunder både ulike næringssektorer samt utvikling av organisasjoner og institusjoner. Det gis en gjennomgang av det organiserte etterbruks- og utviklingsarbeidet, og seks forskjellige utviklingsområder drøftes: Arrangementer, OL-anlegg og etterbruk, reiseliv, OL-skapte verdier, industrielle utviklingsmuligheter, tele/media og kompetanse. Avslutningsvis drøftes de ulike aktører,… Les mer »