Rapporten tar utgangspunkt i dei nye utfordringane dei vidaregåande skolane står overfor som regionale kunnskapssenter. Vi skisserer noen sentrale problemstillingar som vi vil arbeide vidare med i eit hovudprosjekt. Rapporten inneheld elles ein oversikt over samarbeidstiltak mellom vidaregåande skolar og lokal samfunnet rundt om i landet. Forskningslitteratur, vidare planar.

Bestill rapport

Den vidaregåande skolen som kunnskapssenter. Forprosjektrapport. | (rapportnr. 198929)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X