Samarbeid i reiselivet: En sammenlignende studie av Norge, Østerrike og Sveits.

Rapporten omhandler en sammenlignende studie av bygdeturismen i Sveits og Østerrike med norske forhold som utgangspunkt. Hovedfokuset er lagt på organisasjons- og samarbeidsformer i reiselivet i struktursvake områder innen rammen av ulike lokale forutsetninger og politiske virkemidler. Rapporten i pdf: Del 1: kap1-4 Del 2: Kap 5-end

OLs næringsmessige betydning på kort og lang sikt.

Hovedbegrunnelsen for OL på Lillehammer var de næringsmessige virkninger arrangement var forventet å ha. I rapporten gis det en gjennomgang av ulike former for næringsaktivitet utløst av OL. OL har hatt betydning for mange næringer, spesielt reiselivsnæringen, som har vært igjennom en kraftig ekspansjon som følge av OL. Også andre næringer har blitt berørt, men… Les mer »

Kommunal fiskeforvaltning – organisering og tiltak. Resultater av en spørreundersøkelse til kommunene.

Rapporten beskriver resultatene av en spørreundersøkelse blant landets kommuner i 1994. Det gis en status for organisering av fiskeforvaltning i kommunene. Videre beskrives kommunenes planbehandling og planlegging når det gjelder innlandsfiskeforvaltning. Innsatsen og prioritering når det gjelder organisering av fiskemuligheter, tilrettelegging for fiske og finansiering av tiltaksarbeid blir også beskrevet. Resultatene diskuteres i forhold til… Les mer »

Ansettelser i kommunene – politikk eller administrasjon?

Prosjektet sammenligner rekrutteringspolitikken i kommuner der vedtak om ansettelser fattes i politiske organ med kommuner der ansettelser er delegert til administrasjonen. Prosjektet tar for seg: 1) Hvordan organiseres rekrutteringsprosessen? 2) Hvilke rekrutteringskriterier blir det lagt vekt på? 3) Hvem har innflytelse på rekrutteringen?

Kommunal fiskeforvaltning og fritidsfiske i kommunene

Rapporten beskriver resultatene av en spørreundersøkelse blant landets kommuner i 1996. Det gis en status for organisering av fiskeforvaltning i kommunene. Videre beskrives kommenes planbehandling og planlegging når det gjelder innlandsfiskeforvltning. Innsatsen og prioriteringer når det gjelder organisering av fiskemuligheter, tilrettelegging for fiske og finansiering av tiltaksarbeid blir også beskrevet. Resultatene diskuteres i forhold til… Les mer »

Organisering for framtida? Evaluering av forsøket med ny organisering av de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Hedmark

Rapporten er en evaluering av forsøket med ny organisering av det fylkeskommunale barne- vernet og barne- og ungdomspsykiatrien i Hedmark. Forsøket innebar en organisatorisk samordning av de to virksomhetene til en felles fylkeskommunal barne- og ungdomstjeneste. Det viktigste data-grunnlaget er intervjuer med ulike aktører innen tjenesten og samarbeidspartnere, spørreundersøkelse til aktører i kommunene og dokumenter…. Les mer »