Rapporten beskriver resultatene av en spørreundersøkelse blant landets kommuner i 1994. Det gis en status for organisering av fiskeforvaltning i kommunene. Videre beskrives kommunenes planbehandling og planlegging når det gjelder innlandsfiskeforvaltning. Innsatsen og prioritering når det gjelder organisering av fiskemuligheter, tilrettelegging for fiske og finansiering av tiltaksarbeid blir også beskrevet. Resultatene diskuteres i forhold til målsettinger, virkemidler og innenfor Innlandsfiskeprogrammet

Bestill rapport

Kommunal fiskeforvaltning – organisering og tiltak. Resultater av en spørreundersøkelse til kommunene. | (rapportnr. 199413)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X