Rapporten beskriver resultatene av en spørreundersøkelse blant landets kommuner i 1996. Det gis en status for organisering av fiskeforvaltning i kommunene. Videre beskrives kommenes planbehandling og planlegging når det gjelder innlandsfiskeforvltning. Innsatsen og prioriteringer når det gjelder organisering av fiskemuligheter, tilrettelegging for fiske og finansiering av tiltaksarbeid blir også beskrevet. Resultatene diskuteres i forhold til målsettinger, virkemidler og innsats innenfor Innlandsfiskeprogrammet og sammenliknes med resultatene fra en tilsvarende spørreundersøkelse i 1993.

Bestill rapport

Kommunal fiskeforvaltning og fritidsfiske i kommunene | (rapportnr. 199626)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X