Kommunal fiskeforvaltning og fritidsfiske i kommunene

Rapporten beskriver resultatene av en spørreundersøkelse blant landets kommuner i 1996. Det gis en status for organisering av fiskeforvaltning i kommunene. Videre beskrives kommenes planbehandling og planlegging når det gjelder innlandsfiskeforvltning. Innsatsen og prioriteringer når det gjelder organisering av fiskemuligheter, tilrettelegging for fiske og finansiering av tiltaksarbeid blir også beskrevet. Resultatene diskuteres i forhold til… Les mer »