Torbjørn Østdahl

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Torbjørn Østdahl har 30 publikasjoner på ostforsk.no.

Kommunal viltforvaltning

Rapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse til samtlige norske kommuner om den kommunale viltforvaltningen. Hovedtemaene i undersøkelsen er hvordan den kommunale viltforvaltningen er organisert politisk og administrativt, hvilke oppgaver innenfor viltforvaltningen kommunenen prioriterer og bruker...

Evaluering av FORSKREF-programmet

Rapporten er en evaluering av arbeidet med å etablere forsknings- og referansevassdrag i Norge (Forskref). Forskref har vært organisert som et forskningsprogram der hovedhensikten var å samle referansedata og etablere lange måleserier for å kunne...

Skolens bruk av undervisningsmateriell i miljøvern

Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse om skolens bruk av ulike undervisningsoppleg i miljøvern med hovedvekt på materiale laget av fylkesmannens miljøvernavdeling. 89 grunnskoler i Oppland (49 prosent) har besvart spørreundersøkelsen. 42 prosent av skolene...

Evaluering av NVE og VR-rapporten

Rapporten inneholder en evaluering av NVE og VR-rapporten "Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak" som bestør av artikler basert på foredragene fra konferansen "Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak" i Bergen i 1993. Hensikten med...

Nasjonale miljømål anvendt i kommunene

Rapporten inneholder en oversikt over nasjonale miljømål og internasjonale avtaler knyttet til hovedsatsningsområdene for det kommunale miljøvernarbeidet. Videre brukes temaet biologisk mangfold som eksempel på hvordan kommunale oppgaver og utfordringer i forhold til nasjonale målsettinger...

Evaluering av FIA-forsøket

Rapporten neskriver resultatene av en evaluering av et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 690 av 1006 husstander (69%) har besvart undersøkelsen. Mellom 70 og 80...

Inngrep i vassdrag. Effekter og tiltak.

Rapporten gir en kunnskapsoppsummering om effektene av ulike typer inngrep i vassdrag. Oversikten omfatter vassdragsinngrep som fjerning av kantvegetasjon, opprensking, utfylling, masseuttak, veibygging i og langs vassdrag og kanalisering/forbygging/senking. Hovedvekten legges på beskrivelse av effektene...