Jostein Skurdal

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Jostein Skurdal har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

Utviklingen av krepsebestanden i Steinsfjorden 1979-1996

Rapporten beskriver utviklingen av krepsebestanden og krepsefisket i Steinsfjorden i perioden 1979-1996. Analysene bygger på et årlig, standard overvåkningsprogram med prøvefiske før og etter fangstsesongen, registrering av fangstinnsats og fangstjournaler fra fiskerne. Fangbar bestand og...