Rapporten er en del av et forslag til en nasjonal forvaltningsplan for kreps. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag og skal gi bakgrunn for de mål og tiltak som foreslås i et eget selvstendig forvaltningsplanforslag. Rapporten beskriver ferskvannskreps som gruppe generelt, utbredelse og bestandsstatus for edelkreps (Astacus astacus) i Norge, trusler og begrensede faktorer for krepsen, lovgrunnlaget for forvaltning av kreps, samt erfaringer og virkemidler fra dagens krepseforvaltning. Som vedlegg er en bibliografi over norske publikasjoner om kreps fra 1752-1996 og gjeldende forskrifter av betydning for krepseforvaltningen.

Bestill rapport

Ferskvannskreps i Norge – kunnskapsstatus og forvaltningserfaring | (rapportnr. 199613)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X