Trond Taugbøl

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Trond Taugbøl har 23 publikasjoner på ostforsk.no.

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1998.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per utgangen av 1998. Videre redegjøres det for arbeidet med å re-etablere krepsebestandene i Glomma- og Haldenvassdraget gjennom utsettinger, og resultater fra årlig prøvefiske beskrives. Hittil er det satt ut...

Krepseutvalget. Årsrapport 1997.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1997. Utettingene av kreps for å r-etablere krepsebestanden i Glomma- og Haldenvassdraget, samt resultater fra prøvefisket beskrives. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske.

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1996

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1996, og beskriver forsøkene med å re-etablere krepsebestanden i de pestrammede vassdragene. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1996, og en samlet oversikt...

Krepsens utbredelse i Norge

Notatet presenterer et nytt, oppdatert utbredelseskart for krepsen i Norge, basert på kommunevis inndeling. Til sammen finnes kreps i 365 lokaliteter fordelt på 74 kommuner og 10 fylker. Hovedutbredelsesområdet er Østlandet. De viktigste faktorer som...