Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt reduserte bestander ved ny-utsettinger (Digeren, S. Øyungen og Dølisjøen) og 2) å snu en negativ trend m.h.t. krepsebestandens størrelse og fordeling (Bæreia og Rokosjøen). Undersøkelser og tiltak i 1996 omfattet vannkjemianalyser, prøvefiske etter fisk og kreps, utsetting av kreps, samt overlevelses-forsøk med rogn fram til klekking. I Digeren, S. Øyungen og Dølisjøen er det for tidlig å si noe om effekter av kalkingen. I Bæreia har kalkingen gitt effekt i form av økt fangst av voksen kreps. I Rokosjøen synes kalkingen å ha ført til en større andel stor kreps samt å ha påvirket den skjeve fordelingen av krepsen.

Bestill rapport

Kreps i kalkede vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander. Årsrapport 1996. | (rapportnr. 199711)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X