Notatet dokumenterer forprosjektfasen av et case-studie om effekter av reguleringsdammer i Glomma og Lågenvassdraget. Studien er en del av World Commission on Dams (se: www.dams.org) sitt arbeid på effekter av store dammer, og representerer ett av 9 case-studier på dette temaet i ulike deler av verden. Glomma og Lågen er valgt ut som eksempel på et vassdrag med utbygging av en rekke dammer innenfor samme nedbørfelt, og hvor driften av dammene blir optimalisert gjennom en overordnet driftsorganisasjon. Notatet beskriver utviklingen av vannkraftutbyggingen i Glomma og Lågenvassdraget, og hvilke andre brukerinteresser som er knyttet til vassdraget. Videre trekkes det opp hvilke problemstillinger og spørsmål som skal belyses nærmere i fase 2 av prosjektet

Bestill rapport

Glomma and Laagen River Basin Case Study-Norway | (rapportnr. 199907)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X