Rapporten inneholder den friluftsfaglige analysen av konskevenser ved en eventuell utbygging av kraftverk i Kjøsnesfjorden

Bestill rapport

Konsekvensutredning Kjønesfjord Kraftverk – Delutredning friluftsliv | (rapportnr. 199807)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X