Glomma and Laagen River Basin Case Study-Norway

Notatet dokumenterer forprosjektfasen av et case-studie om effekter av reguleringsdammer i Glomma og Lågenvassdraget. Studien er en del av World Commission on Dams (se: www.dams.org) sitt arbeid på effekter av store dammer, og representerer ett av 9 case-studier på dette temaet i ulike deler av verden. Glomma og Lågen er valgt ut som eksempel på… Les mer »