Prosjektet har vurdert innbetalinger og oppslutning om fiskeravgiften. Undersøkelsene baserer seg dels på sammenstilling av eksisterende data, dels på nye data. Prosjektet bekrefter tidligere kunnskap om manglende innbetalinger, men bidrar med økte kunnskaper om hvem som ikke betaler og årsaker til at folk fisker uten å betale. Det avdekkes et kompleks årsakssammenheng der mange faktorer samvirker, som bakgrunn for at mange fiskere ikke betaler. Impuls, få fisketurer, fiske i nærmiljø, ikke behov for fiskekort, og fiske i lokaliteter som ikke mottar midler fra fiskefondet er noen stikkord som forklarer situasjoner der folk ofte fisker uten avgiften. På bakgrunn av den komplekse årsakssammenhengen er det vanskelig å komme med enkle tiltak som kan bedre innbetalingene radikalt. Ulike alternative endringer drøftes, både radikale endringer der en ser grunnleggende på avgiften og tiltak som i hovedsak baserer seg på dagens ordning.

Bestill rapport

Tiltak for å øke antallet innbetalinger av fiskeravgiften | (rapportnr. 199721)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X