Undersøkelsen har kartlagt voksne og barns fritidsfiskevaner og holdninger til ulike forvaltningstiltak, med spesiell vekt på kalking, i kommunene Aurskog-Høland, Oslo, Vegårshei, Grimstad, Kristiansand og Kvinesdal. Undersøkelsen avdekket store regionale og lokale forskjeller i folks fiskevaner og holdninger til fiskeforvaltning. Sentrale dimensjoner for å forklare ulikheter var by-land, lokale tradisjoner, ressurssituasjon og sur nedbør.

Bestill rapport

Fritidsfiske i seks kommuner på Sør- og Østlandet og befolkningens holdninger til kalking | (rapportnr. 199517)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X