Tiltak for å øke antallet innbetalinger av fiskeravgiften

Prosjektet har vurdert innbetalinger og oppslutning om fiskeravgiften. Undersøkelsene baserer seg dels på sammenstilling av eksisterende data, dels på nye data. Prosjektet bekrefter tidligere kunnskap om manglende innbetalinger, men bidrar med økte kunnskaper om hvem som ikke betaler og årsaker til at folk fisker uten å betale. Det avdekkes et kompleks årsakssammenheng der mange faktorer… Les mer »