Notatet inneheld ei oversikt over bruken av tilskotsordningar til vilt- og fisketiltak i 1996. Det er særleg lagt vekt på bruken av midlar til driftsplanlegging. Tilskotsmidlane som er studert er BU-midlar, Viltfondsmidlar og Fiskefondsmidlar. I tillegg er arbeidsoppgaver i samband med forvaltninga av BU-midlane kartlagt. Dette gjeld fyrst fremst arbeidet i landbruksavdelingane, men i noko grad òg arbeidet i miljøvernavdelingane i fylkesmannsembetet. Notatet inngår som ein delrapport i ei evaluering av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene» som Østlandsforskning gjer for Direktoratet for Naturforvaltning.

Bestill rapport

Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 3 – Bruken av tilskotsordningar til vi | (rapportnr. 199617)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X