Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 3 – Bruken av tilskotsordningar til vi

Notatet inneheld ei oversikt over bruken av tilskotsordningar til vilt- og fisketiltak i 1996. Det er særleg lagt vekt på bruken av midlar til driftsplanlegging. Tilskotsmidlane som er studert er BU-midlar, Viltfondsmidlar og Fiskefondsmidlar. I tillegg er arbeidsoppgaver i samband med forvaltninga av BU-midlane kartlagt. Dette gjeld fyrst fremst arbeidet i landbruksavdelingane, men i noko… Les mer »