Utviklingen av krepsebestanden i Steinsfjorden 1979-1996

Rapporten beskriver utviklingen av krepsebestanden og krepsefisket i Steinsfjorden i perioden 1979-1996. Analysene bygger på et årlig, standard overvåkningsprogram med prøvefiske før og etter fangstsesongen, registrering av fangstinnsats og fangstjournaler...

Krepsens utbredelse i Norge

Notatet presenterer et nytt, oppdatert utbredelseskart for krepsen i Norge, basert på kommunevis inndeling. Til sammen finnes kreps i 365 lokaliteter fordelt på 74 kommuner og 10 fylker. Hovedutbredelsesområdet er...