Rapporten omhandler en sammenlignende studie av bygdeturismen i Sveits og Østerrike med norske forhold som utgangspunkt. Hovedfokuset er lagt på organisasjons- og samarbeidsformer i reiselivet i struktursvake områder innen rammen av ulike lokale forutsetninger og politiske virkemidler.

Rapporten i pdf:

Del 1: kap1-4

Del 2: Kap 5-end

Bestill rapport

Samarbeid i reiselivet: En sammenlignende studie av Norge, Østerrike og Sveits. | (rapportnr. 199430)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X