Dette arbeidsnotatet er det første ledd i dokumentasjonen fra prosjektet: Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Formålet med prosjektet er å overføre kunnskaper og erfaringer fra reiselivet i Mellom-Europa, for å bidra til en bedre forståelse av hvordan reiselivet i marginale områder i Norge kan utvikles. I notatet vil vi foreta en avgrensning og presisering av problemstilligene. Videre gjør vi rede for hvilke geografiske områder som er valgt ut som case-områder i Norge og Alpene, og gjennomgår også de kriterier som case-områdene er valgt ut etter. Til sist gir vi en kort omtale av aktuell litteratur.

Bestill rapport

Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Problemstillinger, avgre | (rapportnr. 199413)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X