Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Problemstillinger, avgre

Dette arbeidsnotatet er det første ledd i dokumentasjonen fra prosjektet: Turisme i marginale områder i Alpene – hva kan vi lære? Formålet med prosjektet er å overføre kunnskaper og erfaringer fra reiselivet i Mellom-Europa, for å bidra til en bedre forståelse av hvordan reiselivet i marginale områder i Norge kan utvikles. I notatet vil vi… Les mer »

Samarbeid i reiselivet: En sammenlignende studie av Norge, Østerrike og Sveits.

Rapporten omhandler en sammenlignende studie av bygdeturismen i Sveits og Østerrike med norske forhold som utgangspunkt. Hovedfokuset er lagt på organisasjons- og samarbeidsformer i reiselivet i struktursvake områder innen rammen av ulike lokale forutsetninger og politiske virkemidler. Rapporten i pdf: Del 1: kap1-4 Del 2: Kap 5-end