Prosjektet sammenligner rekrutteringspolitikken i kommuner der vedtak om ansettelser fattes i politiske organ med kommuner der ansettelser er delegert til administrasjonen. Prosjektet tar for seg: 1) Hvordan organiseres rekrutteringsprosessen? 2) Hvilke rekrutteringskriterier blir det lagt vekt på? 3) Hvem har innflytelse på rekrutteringen?

Bestill rapport

Ansettelser i kommunene – politikk eller administrasjon? | (rapportnr. 199530)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X