Hovedbegrunnelsen for OL på Lillehammer var de næringsmessige virkninger arrangement var forventet å ha. I rapporten gis det en gjennomgang av ulike former for næringsaktivitet utløst av OL. OL har hatt betydning for mange næringer, spesielt reiselivsnæringen, som har vært igjennom en kraftig ekspansjon som følge av OL. Også andre næringer har blitt berørt, men først og fremst kortsiktig. Men OL har også gitt impulser som kan ha varig betydning. I rapporten gis videre en gjennomgang av etterbruks- og utviklingsarbeidet, og her står man overfor mange utfordringer i tiden framover. Ol har bidratt til en oppgradering av infrastrukturen i det indre Østlandet, og det har gitt mange positive, kvalitative effekter for næringsutviklingen. De langsiktige virkninger av OL synes imidlertid så langt å være relativt beskjedne.

Bestill rapport

OLs næringsmessige betydning på kort og lang sikt. | (rapportnr. 199426)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X