Det gis en gjennomgang av utviklingen i ulike sektorer som følge av OL, herunder både ulike næringssektorer samt utvikling av organisasjoner og institusjoner. Det gis en gjennomgang av det organiserte etterbruks- og utviklingsarbeidet, og seks forskjellige utviklingsområder drøftes: Arrangementer, OL-anlegg og etterbruk, reiseliv, OL-skapte verdier, industrielle utviklingsmuligheter, tele/media og kompetanse. Avslutningsvis drøftes de ulike aktører, deres strategier og problemstillinger for den videre utvikling. Det skjer svært mye i forbindelse med OL. Det er mange positive utviklingstendenser, men samtidig står regionen overfor betydelige utfordringer i tiden framover. Det er et betydelig tidspress for å komme videre med en del utviklingstiltak.

Bestill rapport

Gir OL utvikling? Utviklingstendenser, organisering og strategier. | (rapportnr. 199306)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 125,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X