Det gis en gjennomgang av utviklingen i ulike sektorer som følge av OL, herunder både ulike næringssektorer samt utvikling av organisasjoner og institusjoner. Det gis en gjennomgang av det organiserte etterbruks- og utviklingsarbeidet, og seks forskjellige utviklingsområder drøftes: Arrangementer, OL-anlegg og etterbruk, reiseliv, OL-skapte verdier, industrielle utviklingsmuligheter, tele/media og kompetanse. Avslutningsvis drøftes de ulike aktører, deres strategier og problemstillinger for den videre utvikling. Det skjer svært mye i forbindelse med OL. Det er mange positive utviklingstendenser, men samtidig står regionen overfor betydelige utfordringer i tiden framover. Det er et betydelig tidspress for å komme videre med en del utviklingstiltak.

Bestill rapport

Gir OL utvikling? Utviklingstendenser, organisering og strategier. | (rapportnr. 199306)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X