Retningslinjer for kvalitetsforbedring i Østlandsforskning

Notatet beskriver resultatet av et internt utviklingsprosjekt hvor siktemålet var å komme fram til et system for kvalitetsstyring i Østlandsforskning. De rutinger og normer som er beskrevet skal forstås som retningslinjer for kontinuerlig kvalitetsforbedring i instituttet-. Den overordnede hensikt er å øke instituttets kompetanse og konkurranseevne i forskningsmarkedet.