Dette er sluttinnstillingen fra Medieutvalget for Innlandet som har vært i arbeid i tiden 1987-88 med Østlandsforskning som sekretariat. Medieutviklingen skjer i høyt tempo, det gjelder grunnleggende forhold i samfunnet, og det er stort behov for å styrke mediekompetansen. Medieutviklingen har stor betydning både for folks hverdag og for næringsutviklingen. Mediesektoren er i seg selv også en viktig næring. I innstillingen gis en bred gjennomgåelse av mediesituasjonen i innlandsfylkene Hedmark og Oppland, og det presenteres et forslag til handlingsprogram for å styrke medieutviklingen. I handlingsprogrammet presenteres en rekke forslag, som økt engasjement i nærradioer, regionalisert modell for tv2, en omorganisering og styrking av NRK i regionen, samarbeid i og styrking av reklamebransjen, og økt satsing påmedieutdanning. Det viktigste redskapet i den videre utvikling vil være opprettelse av et medieselskap for Innlandet.

Bestill rapport

Medieutviklingen i Innlandet. Innstilling avgitt fra Medieutvalget for Innlandet. | (rapportnr. 198820)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X