Øyvind Drage

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Øyvind Drage har 2 publikasjoner på ostforsk.no.

Innføring av SPS ved Raufoss AS

Rapporten tar for seg innføringen av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Raufoss AS. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere...