Rapporten tar for seg innføringen av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Raufoss AS. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere eksempler på innføring av SPS på Raufoss AS.

Bestill rapport

Innføring av SPS ved Raufoss AS | (rapportnr. 199117)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X