Innføring av SPS ved Raufoss AS

Rapporten tar for seg innføringen av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Raufoss AS. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere eksempler på innføring av SPS på Raufoss AS.

Innføring av SPS ved FIBO-støp as

Rapporten tar for seg innføring av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Fibo-Støp a.s. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere eksempler på innføring av SPS ved Fibo-Støp as