Rapporten tar for seg innføring av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Fibo-Støp a.s. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere eksempler på innføring av SPS ved Fibo-Støp as

Bestill rapport

Innføring av SPS ved FIBO-støp as | (rapportnr. 199208)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X