Innføring av SPS ved FIBO-støp as

Rapporten tar for seg innføring av Statistisk Prosesstyring (SPS) ved Fibo-Støp a.s. SPS er et hjelpemiddel for å kunne styre produksjonsprosessene bedre slik at Null-feil kriteriet oppfylles. Rapporten tar for seg framgangsmåten, erfaringer og flere eksempler på innføring av SPS ved Fibo-Støp as

Hest i turistnæring

Rapporten tar for seg dagens bruk av hest i turistnæring og drøfter potensial for videre næringsutvikling. Hovedkonklusjonen er at det er et potensial, men det må arbeides videre med kvalitetssikring av alle deler av hesteturistproduktet, og med profesjonalisering av næringsaktørene og organiseringen. Det trekkes opp status for næringen i dag, både når det gjelder den… Les mer »