Prosjektet kartla 43 bedrifter. 31 bedrifter leverer produkter og tjenester til offshore, mens 17 bedrifter leverer miljøtekniske produkter. Oljerelaterte bedrifter har problemer med å markedsføre seg overfor oljeselskapene. Dette kan rettes på. Aktiviteten innen miljøteknologi er stor i Buskerud.

Bestill rapport

Oljerelatert virksomhet og miljøteknologi i Buskerud | (rapportnr. 198821)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X