Rapporten gir en vurdering av foreliggende alternativer for drift av Gudbrandsdal Folkehøgskole. Disse drøftes i forhold til elevrekruttering og vurderinger innhentet fra sentrale aktører. Det presenteres også noen ideer til annen bruk av einedommen. Disse vurderes i forhold til folkehøgskoledrift.

Bestill rapport

Vurderinger av alternativer for Gudbrandsdal folkehøgskoles framtid. | (rapportnr. 198910)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X