Rapporten gir en vurdering av foreliggende alternativer for drift av Gudbrandsdal Folkehøgskole. Disse drøftes i forhold til elevrekruttering og vurderinger innhentet fra sentrale aktører. Det presenteres også noen ideer til annen bruk av einedommen. Disse vurderes i forhold til folkehøgskoledrift.

Bestill rapport

Vurderinger av alternativer for Gudbrandsdal folkehøgskoles framtid. | (rapportnr. 198910)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X