A brief description on the quarternary sector in Norway 1970 – 85 and preliminary explanations to the locational pattern

Bestill rapport

The quaternary connection in the network economy | (rapportnr. 198908.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 55,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X