Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Utsikter for innlandets og Norges økonomi

For femtende år på råd ble kontaktene i Norges Banks nettverk Innlandet invitert til et næringslivsseminar med sentralbanken. 70 personer deltok på seminaret, som i år var lagt til Hamar, i lokalene til SpareBank 1 Østlandet. Norges Bank, som er ansvarlige for Norges rente- og pengepolitikk og, baserer seg på kunnskap innhentet av forskere. Østlandsforskning… Les mer »

Regionale planer for villrein evaluert

Østlandsforskning har ledet evalueringen av Regionale planer for bruk og vern av villreinfjellene. Det er gjennomført casestudier av planene på Hardangervidda, Ottadalen og i Forollhogna når det gjelder planprosesser samt ivaretakelse av villreinens arealbehov og samfunnsutvikling. Dette er temaer som tradisjonelt skaper fastlåste interessekonflikter og stor støy. -Studiene fra de tre områdene tyder på at… Les mer »

Hvor går Sør-Troms i årene som kommer?

I samarbeid med NORUT har Østlandsforskning sett på næringsstruktur, arbeidsmarked, bolig og befolkningsstrukturen i Sør-Tromsregionen. Dette har resultert i rapporten ‘Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen’.  Dette er en såkalt ‘delt’ region: en naturlig bolig- og arbeidsmarkedsregion består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad i Troms, og Tjeldsund og Evenes i Nordland. De andre kommunene… Les mer »

Forsker på oppdrag fra Norges Bank

«Norges Bank regionale nettverk har utviklet seg til å bli en av våre viktigste informasjonskilder for å forstå utviklingen i norsk økonomi», mener sentralbanksjefen Øystein Olsen. Forskere fra Østlandsforskning er snart i gang igjen med å hente inn informasjon, og deres data er viktig innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten. Norges Bank regionale nettverk… Les mer »

Tar pulsen på Innlandet

Etter fjorårets suksess prolongerer Sparebanken Hedmark og Østlandsforsnking konjunkturbarometeret for Innlandet.  Barometeret presenteres denne uke på forskjellige steder i Innlandet og er en skatt av informasjon om befolkningsutvikling og -struktur, flyttemønster, pendling og utdanning i Hedmark og Oppland. 

Barometeret ser på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i disse to fylkene. Den er i hovedsak basert på materiale fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har forbrukerne og bedrifter blitt spurt om deres økonomiske forventninger for 2015. 

Sammen om Lillehammer og omlandet

Det er tydelig vilje til samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det ble klart på presentasjonen av rapporten ‘Gode i hop’ tirsdag i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Rapporten omhandler en bred samfunnsanalyse og kartlegging av eksisterende samarbeid mellom Lillehammer og Gudbrandsdalen. Avisa GD anmelder rapporten på lederplassen i dag. Forsker Per Kristian Alnes presenterer tallene i… Les mer »