Innlandets næringsliv kommer på mange måter bra ut når det dreier seg om innovasjon.

Dette er konklusjonen i rapporten ‘Innovasjon i Innlandet’, som Østlandsforskning har utarbeidet på oppdrag for Sparebank1 Østlandet i serien Konjukturbarometer for Innlandet. 

Analyse

I rapporten gis det en oversikt over tilstanden i næringslivet i Hedmark og Oppland. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås innovasjonsundersøkelse. Regionale tall i innovasjonsundersøkelsen ble tilgjengelige i februar, og Østlandsforskning har analysert dataene og presenterer i rapporten konkrete eksempler på hvordan innovasjon foregår i ulike deler av næringslivet.

Les Østlandsforsknings rapport Innovasjon i Innlandet her.

Tidligere analyser om konjunkturen i Innlandet kan leses her.