Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

bokomslag på grensen

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater frabokomslag på grensen et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet.

Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og Sverige selvsagt, men også mellom regioner, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 forfattere og er delt i tre seksjoner:

Call for papers

Eastern Norway Research Institute (Østlandsforskning) is one of three partners in the research network «Regional Studies Association Research Network». The network is now arranging the second workshop in the series «Community energy for development: progress and prospects». 

Regional development and innovation in rural areas

Invitasjon til seminar! 29. oktober arrangeres seminaret Regional development and innovation in rural areas. Stedet er Østlandsforsknings lokaler i Storgata 56, Lillehammer. Seminaret starter klokken 0930 og slutter klokken 1500. Seminaret er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning. Seminaret er støttet av Forskningsrådets VRI-program. Programmet kan du laste ned ved å… Les mer »