Ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil etablere sterkere samarbeid på områder som kommunene i Gudbrandsdalen har til felles, med mål om å bruke ressursene på en bedre måte.

Dette skriver de i en viljeserklæring om samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Bjarne Eiolf Holø (ordfører i Lom), Even Aleksander Hagen (fylkesordfører) og Espen Granberg Johnsen (ordfører i Lillehammer)

Konkret skal det jobbes med kommunale råd for deltidsinnbyggere, samarbeid om planstrategi og kommunikasjonskanal for hele Gudbrandsdalen. Det er viktig at kommunene i Gudbrandsdalen bidrar aktivt inn i utformingen av en ny fylkeskommune for Oppland og Hedmark, står det i erklæringen.

Samarbeidet organiseres gjennom etableringen av Gudbrandsdalstinget.

Byregion Lillehammer og Gudbrandsdalen

Bakgrunnen er samarbeidet som er etablert i Byregionprogrammet (Byr), et nasjonalt utviklingsprogram initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner. I perioden 2014-2017 har Byregion Lillehammer og Gudbrandsdalen vært gjennom forskjellige faser og temaer. Les rapporten fra Byr fase 1 her.

Byr fase 2 har lagt grunnlag for å rette oppmerksomheten mot felles muligheter og utfordringer ved moderne bosetting: By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.

Kunnskapsgrunnlag

Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet har i begge faser vært leverandører av kunnskapsgrunnlaget.

Les kronikken om hvor viktig fritidsinnbyggerne er for regionen eller last ned rapporten om fritidsboliger og lokal verdiskapning.

Gudbrandsdalsmøte

Viljeserklæringen ble underskrevet av alle 12 ordførerne i regionen på Gudbrandsdalsmøte i Lom forrige uke. I dag presenterte prosjektledelsen veien dit på den nasjonale nettverkssamlingen i Byregionprogrammet i Haugesund. Temaet for denne samlingen var Tiltak for regional vekstkraft.

Per Kristian Alnes presenterte mulige tiltak og satsinger for kommuner som sliter med befolkningsnedgang. Presentasjonen, som kan lastes ned her, er basert på rapporten Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting.