Kategoriserte innlegg: Regional utvikling

Hva er temperaturen?

Sparebanken Hedmark har introdusert det første konjunkturbarometeret for Innlandet. Konjunkturbarometeret er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. Hensikten med barometeret er å ta temperaturen på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i ulike sektorer i Hedmark og Oppland. Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen… Les mer »

Vår region i framtida

Østlandsforskning har også i år invitert til Næringslivsseminar i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Norges Bank, hvor Norges Bank legger fram utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Årets seminar ble hold på Gjøvik den 1. november.

Næringslivsseminaret bidrar til at Norges Bank får innsyn i og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv om deres utfordringer sett fra et markedsmessig og økonomisk perspektiv. Disse tilbakemeldingene er med på å forme Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Seminaret i år var lagt opp til å gi en status fra lokale aktørers side og samtidig forsøke å se framover og ikke minst stimulere til innovasjon og nyskapning i Hedmark og Oppland.

Næringslivsseminar 2013

Østlandsforskning og Sparebanken Hedmark inviterer igjen til sitt årlige næringslivsseminar. Seminaret holdes på Gjøvik Arbeidersamfunn i Øvre Torvgate 24 (Gjøvik sentrum) og datoen er den 1. november 2013. Programmet tar opp flere spennende temaer og det kan du lese ved å klikke på bildet under. Påmeldinger gjøres til Ann Iren Linderud pr. epost – ab@ostforsk.no .  … Les mer »

Grenseregionale spørsmål

Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke

bokomslag på grensen

Østlandsforskning og Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler resultater frabokomslag på grensen et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-programmet.

Tittelen indikerer at mange av artiklene handler om grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og Sverige selvsagt, men også mellom regioner, mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 forfattere og er delt i tre seksjoner: